Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Kerkelijke Kas

Naam De Kerkelijke Kas
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 augustus 1887
Koninklijk Besluit nr. 34
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering van de belangen der Nederduitsche Gereformeerden te Zaandam, door het verleenen van stoffelijke hulp, voorzoover die blijken zal noodig te zijn voor de verzorging der armen, voor de voorziening in geestelijke behoeften, en voor het onderwijs der jeugd.

Staatscourant

20-09-1887

Goossens van Eyndhove nr. 3376