Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

IJsclub Schellinkhout

Naam IJsclub Schellinkhout
Plaats Schellinkhout
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 27 april 1903
Koninklijk Besluit nr. 97
Oprichtingsdatum 05 januari 1902
Doelstelling

a. het maken en onderhouden van ijsbanen in en bij het dorp;

b. het zooveel mogelijk afbakenen van gevaarlijke plaatsen;

c. het aanbrengen van posten waar dit noodig blijkt te zijn en zooveel mogelijk trachten de banen in aansluiting te brengen met bestaande vereenigingen.

Staatscourant

24/25-05-1903