Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Onderlinge Individueele Risico-Vereeniging "de Zaanstreek"

Naam Onderlinge Individueele Risico-Vereeniging "de Zaanstreek"
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 april 1903
Koninklijk Besluit nr. 46
Oprichtingsdatum 1 december 1902
Doelstelling

a. de behartiging, in den ruimsten zin, van de belangen der leden-werkgevers ten aanzien hunner uit de "Ongevallenwet 1901" en daarmede verband houdende wetten en wettelijke voorschriften voortvloeiende verplichtingen;

b. de behartiging van de belangen harer leden-werkgevers ten aanzien van alle andere maatregelen op sociaal gebied hetzijn deze voortvloeien uit de wet of wettelijk voorschrift, of uit particulier initiatief.

Staatscourant

15-05-1903

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nr. 8464