Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Rotterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond

Naam Afdeeling Rotterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 12 mei 1903
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum 05 maart 1899
Doelstelling

Het bevorderen der maatschappelijke belangen van allen die in broodbakkerijen en broodfabrieken hun levensonderhoud verdienen en gerekend worden tot de gezellen.

Staatscourant

05-06-1903