Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Gereformeerde Kruisgemeente

Naam De Gereformeerde Kruisgemeente
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 27 april 1903
Koninklijk Besluit nr. 97
Oprichtingsdatum 01 maart 1903
Doelstelling

De verkondiging van Gods Woord en de bediening der Heilige Sacramenten, waarbij als grondslag en richtsnoer genomen wordt: de Bijbel en de daarop gebouwde 3 Formulieren van Eenheid, vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht, anno 1618 en 1619.

Staatscourant

31-05-01/02-06-1903