Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke weldadigheidsvereeniging van jongelieden "Tanhumeth"

Naam Christelijke weldadigheidsvereeniging van jongelieden "Tanhumeth"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 mei 1903
Koninklijk Besluit nr. 73
Oprichtingsdatum 01 november 1901
Doelstelling

a. het verleenen van financieelen steun aan Christelijke liefdadige instellingen, zoowel hier te lande als elders;

b. het geven van uitvoeringen en voordrachtavonden, het houden van bazars en het organiseeren van dergelijke philantropische feesten en bijeenkomsten, die eenige bate voor kas kunnen opleveren.

Staatscourant

31-05-01/02-06-1903