Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Onderlinge Individueele Risico-vereeniging "Holland"

Naam Algemeene Onderlinge Individueele Risico-vereeniging "Holland"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 mei 1903
Koninklijk Besluit nr. 73
Oprichtingsdatum 12 januari 1903
Doelstelling

A. De behartiging, in den ruimsten zin, van de belangen harer leden-werkgevers ten aanzien hunner uit de "Ongevallenwet 1901" en daarmede verband houdende wetten en wettelijke voorschriften voortvloeiende verplichtingen;

B. De behartiging van de belangen harer leden-werkgevers ten aanzien van alle andere maatregelen op sociaal gebied, hetzij deze voortvloeien uit de wet of wettelijk voorschrift, of uit particulier initiatief.

Staatscourant

03-06-1903