Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van werkgevers in het veembedrijf te Amsterdam

Naam Vereeniging van werkgevers in het veembedrijf te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 27 april 1903
Koninklijk Besluit nr. 97
Oprichtingsdatum 27 februari 1903
Doelstelling

a. het voorkomen van werkstakingen en geschillen tusschen werkgevers en werklieden in het veembedrijf en aanverwante bedrijven te Amsterdam;

b. het verdedigen van de belangen der leden bij dreigende of uitgebroken werkstakingen aldaar;

c. het zoo spoedig mogelijk ten einde brengen van uitgebroken stakingen.

Staatscourant

29-05-1903