Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amusantenclub "Kunst en vermaak"

Naam Amusantenclub "Kunst en vermaak"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 12 mei 1903
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum 10 oktober 1901
Doelstelling

Het kunstgevoel bij de werklieden op te wekken tot hunne zedelijke verheffing.

Staatscourant

07/08-06-1903