Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

"Ons belang" van bazen en vaste voorlieden der verschillende stoomvaartlijnen te Amsterdam

Naam "Ons belang" van bazen en vaste voorlieden der verschillende stoomvaartlijnen te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 mei 1903
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum 02 februari 1903
Doelstelling

De maatschappelijke en zedelijke belangen harer leden te behartigen en de goede verstandhouding tusschen hen allen te handhaven.

Staatscourant

06-06-1903