Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Ondersteuning in nood"

Naam Vereeniging "Ondersteuning in nood"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 26 maart 1883
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. het voortdurend ondersteunen van weduwen; b. het tijdelijk verstrekken van geldelijke hulp bij wijze van wekelijksche toelagen aan gezinnen, wier hoofden, aan het ziekbed gekluisterd, niet in staat zijn het noodige te verdienen en c. het doen aanleeren van ambachten aan hulpbehoevende weezen.

Staatscourant

18-04-1883

Goossens van Eyndhove nr. 372