Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Godsdienst-Onderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk

Naam Vereeniging van Godsdienst-Onderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 november 1877
Koninklijk Besluit nr. 8
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Den broederband te versterken, door elkander op te bouwen in het allerheiligst geloof en gemeenschappelijk tot heil der kerk werkzaam te zijn.

Staatscourant

19-01-1878, 07-10-1899

Goossens van Eyndhove nr. 280