Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Arbeidersvereeniging "Help U zelven"

Naam Arbeidersvereeniging "Help U zelven"
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 augustus 1867
Koninklijk Besluit nr. 54
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Voor gemeenschappelijke rekening zich alle benoodigdheden van huishoudelijken aard langs den goedkoopsten weg aan te schaffen en die onderling in de vorm eener winkelzaak weder te verkoopen.

Staatscourant

12-09-1867, 02-09-1883

Goossens van Eyndhove nr. 3366