Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Eendragt maakt ons sterk"

Naam Vereeniging "Eendragt maakt ons sterk"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 november 1871
Koninklijk Besluit nr. 16
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden (stucadoors) aan te kweeken en te onderhouden en door alle gepaste en wettige middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

20-12-1871

Goossens van Eyndhove nr. 176