Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Dordrecht der Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin

Naam Afdeeling Dordrecht der Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 3 juli 1903
Koninklijk Besluit nr. 51
Oprichtingsdatum 22 april 1901
Doelstelling

Halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen en in bijzondere gevallen ook weezen te steunen, hen lichamelijk en zedelijk op te voeden of hunne opvoeding te bevorderen door eene plaatsing hetzij in een doorgangshuis, hetzij (zooveel mogelijk tegen billijke vergoeding) in huisgezinnen, wier hoofden geschikt en geneigd zijn het hun toe te vertrouwen kind, overeenkomstig zijn aanleg, op te leiden tot eene goede maatschappelijke betrekking.

Staatscourant

06-08-1903