Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Toneelvereeniging "Rust Roest"

Naam Rotterdamsche Toneelvereeniging "Rust Roest"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 12 oktober 1896
Koninklijk Besluit nr. 39
Oprichtingsdatum 01 september 1894
Doelstelling

Om, door het opvoeren van tooneelstukken en houden van voordrachten, elkander op het gebied der welsprekendheid te bekwamen, de onderlinge vriendschap te bevorderen, en, waar het kan, hulp in nood te verleenen.

Staatscourant

31-10-1896