Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Onderlinge Omslag Risico-vereeniging voor meubelmakers en behangers

Naam Onderlinge Omslag Risico-vereeniging voor meubelmakers en behangers
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 juni 1903
Koninklijk Besluit nr. 48
Oprichtingsdatum 30 maart 1903
Doelstelling

A. De behartiging, in den ruimsten zin, van de belangen harer leden-werkgevers ten aanzien hunner uit de "Ongevallenwet 1901" en daarmede verband houdende wetten en wettelijke voorschriften voortvloeiende verplichtingen, waaronder in het bijzonder behoort het onderling dragen der daaruit voor hen voortvloeiende financieele lasten.

B. De behartiging van de belangen harer leden-werkgevers ten aanzien van alle andere maatregelen op sociaal gebied, hetzij deze voortvloeien uit de wet of wettelijk voorschrift, of uit particulier initiatief.

Staatscourant

22-07-1903