Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Roomsch-Katholieke kiesvereeniging "Recht en Orde"

Naam Roomsch-Katholieke kiesvereeniging "Recht en Orde"
Plaats Heerhugowaard
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 20 juni 1903
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 17 januari 1903
Doelstelling

De rechten der Roomsch-Katholieken dezer gemeente te handhaven, hun zedelijk en stoffelijk welzijn te verhoogen en zooveel doenlijk te zorgen, dat hare leden op zulk eeene wijze op de kiezerslijsten voorkomen, als zij volgens 's lands wetten dit behooren te doen.

Staatscourant

22-07-1903