Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling 's Heerenberg-Stokkum van den Gelderschen Boerenbond

Naam Afdeeling 's Heerenberg-Stokkum van den Gelderschen Boerenbond
Plaats Bergh
Provincie Gelderland
Datum van erkenning 30 juni 1903
Koninklijk Besluit nr. 68
Oprichtingsdatum 02 februari 1903
Doelstelling

De zedelijke, stoffelijke en maatschappelijke belangen van den boerenstand in het algemeen en die harer leden in het bijzonder, voor te staan en te bevorderen.

Staatscourant

29-07-1903