Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling 's Gravenhage en omstreken der Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin

Naam Afdeeling 's Gravenhage en omstreken der Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 30 juni 1903
Koninklijk Besluit nr. 68
Oprichtingsdatum 04 mei 1901
Doelstelling

Halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen en, in bijzondere gevallen, ook weezen, te steunen, hen lichamelijk en zedelijk op te voeden, of hunne opvoeding te bevorderen door eene plaatsing, hetzij in een doorgangshuis, hetzij (zooveel mogelijk tegen billijke vergoeding) in huisgezinnen, wier hoofden geschikt en geneigd zijn, het hem toe te vertrouwen kind, overeenkomstig zijn aanleg, op te leiden tot eene goede maatschappelijke betrekking.

Staatscourant

30-07-1903