Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bestrijding der tuberculose

Naam Vereeniging tot bestrijding der tuberculose
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 3 juli 1903
Koninklijk Besluit nr. 51
Oprichtingsdatum 01 mei 1903
Doelstelling

1. eene zo nauwkeurig mogelijke registratie van de binnen de gemeente Rotterdam voorkomende ziektegevallen van tuberculose, speciaal die van longtuberculose;

2. de oprichting en instandhouding van een consultatiebureau voor behoeftige tuberculoselijders

3. het streven der medici - leden der vereeniging - om door gemeenschappelijk overleg de behandeling der tuberculoselijders a domicile te regelen, zooveel mogelijk te steunen en te bevorderen, en de resultaten dier behandeling nauwkeurig te registreeren.

Staatscourant

01-08-1903