Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond in Nederland

Naam Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 juni 1903
Koninklijk Besluit nr. 68
Oprichtingsdatum 16 november 1902
Doelstelling

Eene krachtige organisatie te vormen van allen die in magazijn of winkel belast zijn met verkoop, administratie of expeditie van goederen, zoowel mannen als vrouwen, hen te ontwikkelen en de verbetering hunner maatschappelijke positie te bevorderen.

Staatscourant

24-07-1903