Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Neutrale vereeniging van administratief personeel in het haven- en dokbedrijf en den groothandel "Handelsbelangen"

Naam Neutrale vereeniging van administratief personeel in het haven- en dokbedrijf en den groothandel "Handelsbelangen"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 27 juli 1903
Koninklijk Besluit nr. 72
Oprichtingsdatum 25 februari 1903
Doelstelling

De bescherming van de belangen harer leden in gewonen en in ruimeren zin, daarop het oog houdende, dat die belangen ten nauwste samenhangen met den bloei van handel en havenbedrijf, en met uitsluitend van alles wat godsdienst betreft of in rechtstreeksch verband staat met politiek.

Staatscourant

21-08-1903