Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

IJsclub "Winkel"

Naam IJsclub "Winkel"
Plaats Winkel
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 27 juli 1903
Koninklijk Besluit nr. 72
Oprichtingsdatum 26 februari 1903
Doelstelling

a. het ijsvermaak te bevorderen;

b. andere volksbelangen te behartigen, doch nimmer op particulier terrein;

c. samenwerking te bevorderen tusschen de aangesloten ijsclubs;

d. het openbaar maken van den toestand van het ijs, volgens opgave van een door de ijsclub te benoemen inspecteur.

Staatscourant

21-08-1903