Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Vooruitgang zij ons doel"

Naam Vereeniging "Vooruitgang zij ons doel"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 maart 1870
Koninklijk Besluit nr. 10
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden, Schilders-Gezellen der Hoofdstad, aan te kweeken en te onderhouden en door alle gepaste en wettige middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijke welzijn te bevorderen.

Staatscourant

10-05-1870, 28-06-1878, 29-03-1895

Goossens van Eyndhove nr. 144