Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding en uitbreiding der "Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling J. Honig Jz. Jr."

Naam Vereeniging tot instandhouding en uitbreiding der "Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling J. Honig Jz. Jr."
Plaats Zaandijk
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 juli 1890
Koninklijk Besluit nr. 31
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De Historische Topographische Atlas der Zaanlanden, bibliotheek en verdere voorwerpen betrekking hebbende op geschiedenis, volksleven, handel en nijverheid, zeden en gewoonten der Zaanlanden, ontworpen en bijeengebracht door den heer Jacob Honig Janszoon junior te Zaandijk, in stand te houden en uit te breiden door aankoop, schenking en bruikleen.

Staatscourant

25-09-1890, 04-03-1903

Goossens van Eyndhove nr. 3386