Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Utrechtsche Zendingsvereeniging

Naam Utrechtsche Zendingsvereeniging
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Datum van erkenning 5 december 1859
Koninklijk Besluit nr. 50
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het vormen, uitzenden en onderhouden van zendelingen tot den arbeid des Evangelies onder niet-Christelijke volken, inzonderheid in de Overzeesche Bezittingen van Nederland.

Staatscourant

11-12-1859, 01-04-1888

Goossens van Eyndhove nr. 2950