Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van "Hoofden der Openbare Lagere Scholen te Amsterdam"

Naam Vereeniging van "Hoofden der Openbare Lagere Scholen te Amsterdam"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 15 februari 1874
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De belangen van het Openbaar Lager Onderwijs en van den Openbaren Onderwijzer binnen Amsterdam te bevorderen.

Staatscourant

29-05-1874, 20-02-1880, 21-04-1881, 27-01-1903

Goossens van Eyndhove nr. 223