Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" (vaderlijk erfdeel)

Naam Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" (vaderlijk erfdeel)
Alternatieve namen
  • Vereeniging "Patrimonium" (vaderlijk erfdeel) (De naam Vereeniging "Patrimonium" (vaderlijk erfdeel) was in gebruik tot 1881.)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 maart 1877
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum
Doelstelling

In de overtuiging, dat Gods Woord en de traditiën onzes Volks, de vertrouwbare grondslagen eener Christelijke maatschappij uitmaken, allerwege de kennis daarvan te verbreiden en de liefde daartoe op te wekken, ten einde op deze grondslagen de belangen der maatschappij in haar geheel, die der werklieden in het bizonder door alle geoorloofde middelen te bevorderen.

Staatscourant

09-06-1877, 27-02-1881, 21-10-1886, 09-02-1889, 18-10-1901

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nr. 320
Goossens van Eyndhove nr. 270
Opmerkingen

In 1881 begon de vereniging landelijk te opereren en veranderde haar naam van vereniging in bond. Er kwam toen ook een plaatselijke afdeling tot stand, die pas later (in 1900) goedkeuring van statuten aanvroeg onder de naam  Christelijke Werkliedenvereeniging "Patrimonium". NA,Justitie/Verenigingenregister, inv.nrs. 320 en 6888.