Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zouaven-Broederschap "Fideï et Virtuti"

Naam Zouaven-Broederschap "Fideï et Virtuti"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 januari 1877
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum 18 mei 1868
Doelstelling

a. om aan de Zouaven, die in het pauselijk leger gediend hebben, door vergaderingen en gezellige bijeenkomsten, de gelegenheid te verschaffen de vroeger aangeknoopte vriendschap te onderhouden en aan te kweeken; b. om, in vereeniging met andere Roomsch-Katholieken en door middel van genoemde vergaderingen en bijeenkomsten, de ware beginselen van Godsdienst, Recht en Wet in elkander te versterken.

Staatscourant

27-02-1877, 19-06-1897

Goossens van Eyndhove nr. 267