Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Algemeene Scheepvaartbelangen

Naam Vereeniging voor Algemeene Scheepvaartbelangen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 november 1891
Koninklijk Besluit nr. 31
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om zooveel in haar vermogen ligt, wanneer het vaarwater tusschen IJmuiden en Amsterdam door ijs zou worden gestremd, de scheepvaart ten dienste te zijn met zoodanige hulpmiddelen als zij geschikt zal achten.

Staatscourant

01/02-01-1892, 05-09-1893