Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling 's Gravenhage van de "Nationale Christen-Geheelonthouders-Vereeniging"

Naam Afdeeling 's Gravenhage van de "Nationale Christen-Geheelonthouders-Vereeniging"
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 13 november 1891
Koninklijk Besluit nr. 66
Oprichtingsdatum
Doelstelling

In overeenstemming met het beginsel der hoofdvereeniging, met geheel-onthouding van alle bedwelmende dranken door hare leden, den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten.

Staatscourant

07-01-1892, 07-01-1897