Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Tehuis voor Militairen te Dordrecht

Naam Tehuis voor Militairen te Dordrecht
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 18 januari 1892
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Bevordering van de godsdienstige, zedelijke en verstandelijke behoeften van den militair te Dordrecht, naar den eisch van Gods Woord, onder inwachting van Zijnen onmisbaren zegen.

Staatscourant

07/08-02-1892