Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Aalsmeer van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Aalsmeer van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Aalsmeer
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 februari 1893
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten; het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziektegevallen; het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen.

Staatscourant

26/27-03-1893, 19-11-1903