Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Werkliedenvereeniging "Onderling Hulpbetoon"

Naam Werkliedenvereeniging "Onderling Hulpbetoon"
Plaats Zandvoort
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 februari 1893
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Onder hare leden eendracht, verbroedering en vriendschappelijk verkeer te bevorderen en te onderhouden.

Staatscourant

18-03-1893, 13-02-1895