Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van leeraren in het boekhouden

Naam Vereeniging van leeraren in het boekhouden
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 maart 1893
Koninklijk Besluit nr. 33
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. Door onderlinge samenwerking van leeraren in het boekhouden, de beoefening en de kennis van dat vak en van andere handelswetenschappen zooveel mogelijk te bevorderen; b. het uitgeven en verspreiden van geschriften en het uitschrijven van prijsvragen op het gebied der handelswetenschappen; c. den handel van dienst te zijn bij het aanstellen van personen tot boekhouders en handels-correspondenten; d. zich beschikbaar te stellen voor expertises in geschillen van administratieven aard, het geven van adviezen aan curatoren in faillissementen en overigens voor zoodanige werkzaamheden als met haren werkkring overeenkomen.

Staatscourant

21-03-1893