Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging onder de zinspreuk: "Ondersteuning zij ons doel"

Naam Vereeniging onder de zinspreuk: "Ondersteuning zij ons doel"
Plaats Amstelveen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 maart 1893
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum 15 maart 1880
Doelstelling

Onder hare leden vriendschap en verbroedering aan te kweeken, door alle gepaste en wettige middelen elkander te steunen, benevens elkanders zedelijk en stoffelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

07-04-1893