Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Spaarndam der Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Spaarndam der Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Spaarndam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 15 april 1893
Koninklijk Besluit nr. 23
Oprichtingsdatum 01 januari 1875
Doelstelling

a. Bij epidemieën en gewone ziektegevallen hulp te verleenen in die gezinnen, waar daaraan behoefte bestaat;

b. de verspreiding van besmettelijke ziekten zooveel mogelijk tegen te gaan;

c. het helpen bevorderen der volksgezondheid.

Staatscourant

21/22/23-05-1893, 29-10-1903