Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Charitas

Naam Charitas
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 27 maart 1893
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum 01 september 1888
Doelstelling

Zooveel mogelijk aan werkeloozen, zoolang hun werkeloosheid duurt, arbeid te verschaffen, in hoofdzaak zoodanigen, waarvoor geene bijzondere kennis noodig is; en bij voortdurende werkeloosheid te trachten hen aan eene passende betrekking te helpen.

Staatscourant

25-04-1893