Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Werkmansvereeniging "Door Eendracht sterk"

Naam Werkmansvereeniging "Door Eendracht sterk"
Plaats Hoorn
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 27 december 1872
Koninklijk Besluit nr. 22
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De stoffelijke en maatschappelijke welvaart van den werkman te bevorderen.

Staatscourant

29-01-1873, 06/07-12-1896

Goossens van Eyndhove nr. 1876