Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag

Naam Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 februari 1879
Koninklijk Besluit nr. 23
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De oprichting en instandhouding van Scholen voor Hooger Onderwijs.

Staatscourant

26-02-1879, 21/22-05-1903

Goossens van Eyndhove nr. 300