Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Diamantsnijders-Vereeniging

Naam Diamantsnijders-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 4 juni 1872
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. de bevordering van de zedelijke en stoffelijke belangen harer leden in het algemeen; b. het doen van geldelijke uitkeering in eens: 1. aan de leden, die niet meer in staat zijn hun vak uit te oefenen; 2. aan de weduwen of erven der leden.

Staatscourant

21-06-1872, 21-03-1874, 17-09-1874, 30-01-1879, 04-03-1883

Goossens van Eyndhove nr. 181