Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Het Christelijk Letterkundig Verbond

Naam Het Christelijk Letterkundig Verbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 25 januari 1901
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum 29 september 1900
Doelstelling

De bevordering van de geestelijke verheffing des volks en der letterkunde, en tevens onderling hulpbetoon.

Staatscourant

13-02-1901