Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Aannemers en Werkgevers voor den Handel en het Scheepvaartbedrijf "Aller Belang"

Naam Vereeniging van Aannemers en Werkgevers voor den Handel en het Scheepvaartbedrijf "Aller Belang"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 februari 1901
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum 19 oktober 1900
Doelstelling

Eendracht en samenwerking onder hare leden en hun personeel aan te kweeken en te onderhouden, zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen, en mede te werken tot den bloei van handel en scheepvaart te Amsterdam.

Staatscourant

28-02-1901