Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Stucadoors-opperlieden-vereeniging "Samenkomst en vriendschap"

Naam Stucadoors-opperlieden-vereeniging "Samenkomst en vriendschap"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 februari 1901
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum 12 augustus 1900
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder hare leden aan te kweeken en te onderhouden, en zoowel hunne zedelijke als stoffelijke welvaart te bevorderen.

Staatscourant

26-02-1901