Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeen belang

Naam Algemeen belang
Plaats Schagen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 februari 1901
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum 22 november 1900
Doelstelling

Het marktwezen, de verkeerswegen en de verkeersmiddelen zooveel mogelijk te verbeteren, nuttige instellingen van algemeen belang in het leven te roepen en te steunen en verder al datgene te doen wat tot de welvaart, den bloei en de verfraaiing der gemeente Schagen kan bijdragen.

Staatscourant

27-02-1901