Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De afdeeling Harlingen en omstreken van den Nederlandschen Bond voor algemeen kies- en stemrecht

Naam De afdeeling Harlingen en omstreken van den Nederlandschen Bond voor algemeen kies- en stemrecht
Plaats Harlingen
Provincie Friesland
Datum van erkenning 29 mei 1894
Koninklijk Besluit nr. 47
Oprichtingsdatum 29 maart 1894
Doelstelling

Directe invoering van algemeen kies- en stemrecht met geheime stemming en gewaarborgd bij de Grondwet; invoering van algemeen stemrecht, zoomede naar gelijkstelling bij de wet van man en vrouw; behartiging der belangen van het volk door het volk te bevorderen.

Staatscourant

04-07-1894