Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van het personeel van de Rotterdamsche Melkinrichting, onder het motto: "Vooruitgang zij ons streven"

Naam Vereeniging van het personeel van de Rotterdamsche Melkinrichting, onder het motto: "Vooruitgang zij ons streven"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 20 februari 1901
Koninklijk Besluit nr. 54
Oprichtingsdatum 04 september 1899
Doelstelling

1. De algemeene en stoffelijke belangen der leden te behartigen;

2. mede te werken tot bevordering van den maatschappelijken welstand in het algemeen en van de leden in het bijzonder.

Staatscourant

07-03-1901