Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Zuivelbond, federatieve vereeniging van bonden van coöperatieve zuivelfabrieken

Naam Algemeene Nederlandsche Zuivelbond, federatieve vereeniging van bonden van coöperatieve zuivelfabrieken
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Datum van erkenning 12 februari 1901
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum 20 oktober 1900
Doelstelling

De belangen van de coöperatieve zuivelbereiding in Nederland te bevorderen.

Staatscourant

03/04-03-1901, 27-01-1903