Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche brandwachts "Jan van der Heyden"

Naam Amsterdamsche brandwachts "Jan van der Heyden"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 25 februari 1901
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 11 november 1900
Doelstelling

De zedelijke en stoffelijke belangen harer leden te bevorderen en het aankweeken van echt kameraadschappelijken geest, die ten goede moet komen aan den dienst bij het korps.

Staatscourant

16-03-1901